• Het is een uitgebreide vragenlijst die online wordt ingevuld. De vragen hebben betrekking op de verschillende aspecten van de gezondheid, zodat we ons niet alleen toespitsen op de huidige klacht maar de gezondheid als een geheel gaan zien en op zoek gaan naar onderliggende oorzaken.
  • Het is een vragenlijst die u zelf invult waardoor de antwoorden weergeven hoe u de gezondheid momenteel zelf ervaart en niet zoals ik het zie of ervaar. Hoe beter de antwoorden worden ingevuld, hoe waardevoller de lijst en de adviezen die daaruit voortvloeien.
  • De vragenlijst geeft info over: het immuunsysteem, hart- en bloedvaten, suikerverwerking, organen als maag, lever en galblaas, dunne en dikke darm, nieren, bijnier en blaas, schildklier, hypofyse, behoefte aan vitamines/mineralen, essentiële vetzuren…
  • Het GPS systeem zal door de persoonlijke antwoorden een behandeling voorstellen die beantwoordt aan de specifieke klachten; het is een behandeling op maat. Ik zal dit samen met u bespreken en u hierin begeleiden.
  • De antwoorden worden weergegeven in overzichtelijke grafieken. Deze zal ik uitvoerig met u bekijken en bespreken. Zo krijgt u duidelijk inzicht in uw eigen antwoorden en dus in de eigen gezondheidstoestand.
  • Ik kan de uitslag combineren met eigen specifieke kennis en technieken of andere onderzoeken.
  • Nadat de vragenlijst in de loop van het traject een tweede of derde keer ingevuld wordt, kunt u aan de hand van de grafieken duidelijk zien in hoeverre de gezondheid verbeterd is door de behandeling en de geleverde inspanningen van de afgelopen tijd en krijgt u ook inzicht in eventuele extra aandachtspunten.
  • De lijst wordt thuis zonder stress of tijdsdruk ingevuld.

Kortom, GPS geeft zelf inzicht in de gezondheidstoestand aan de hand van persoonlijke antwoorden en zorgt voor een behandeling op maat.